Chow Mai Fun


56. Vegetable Mei Fun 8.25
57. Pork Mei Fun 8.95
58. Chicken Mei Fun 8.95
59. Beef Mei Fun 9.25
60. Shrimp Mei Fun 9.25
61. House Special Mei Fun 9.55
spicy 62. Singapore Mei Fun 9.55