Chow Mai Fun


56. Vegetable Mei Fun 9.25
57. Pork Mei Fun 9.95
58. Chicken Mei Fun 9.95
59. Beef Mei Fun 10.25
60. Shrimp Mei Fun 10.25
61. House Special Mei Fun 10.55
spicy 62. Singapore Mei Fun 10.55